Stanovisko k Akčnímu plánu 2.0 nedotačních opatření pro podporu sítí elektronických komunikací

Dle Svazu by Akční plán měl využít vhodná opatření pro podporu všech liniových staveb, nejen pro sítě elektronických komunikací. Dále upozorňujeme na některé nevyřešené otázky.

 

Akční plán je zaměřen na sítě elektronických komunikací, pro které navrhuje opatření pro eliminaci překážek pro jejich rozvoj. To je zcela jistě krok správným směrem. Jsme však přesvědčeni, že pro období sdílené a digitální ekonomiky je zcela nezbytné, aby se opatření pro eliminaci překážek rozvoje zaměřila nejen na sítě elektronických komunikací, ale na veškerou infrastrukturu, především liniové stavby, v České republice budovanou a provozovanou ve veřejném zájmu. Pokud se naleznou vhodná opatření pro urychlení výstavby, není důvod, aby nebyla využita plošně a komplexně. Zároveň je třeba tato opatření uvažovat i ve smyslu připravované změny celkového pojetí stavebního práva tak, aby se vhodná opatření mohla využít i po rekodifikaci. Jedině takový přístup lze považovat za koncepční. Dále upozorňujeme na některé nevyřešené otázky zejména v oblasti dopravy.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět