Podkategorie

Logo PPZRS CZPlatforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci představuje komunikačního partnera pro jednání s koordinátorem české rozvojové pomoci, kterým je Ministerstsvo zahraničí ČR. Soukromý sektor tímto disponuje svým zástupcem v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci a má tak možnost, v rámci mezinárodně uznávaných principů rozvojové pomoci, hájit zájmy podnikatelů a určitým způsobem ovlivňovat politiku české ZRS do budoucna.
 
Platforma umožňuje sdílet informace a znalosti podnikatelů se zkušeností z rozvojových zemí s ostatními potenciálními zájemci o ekonomické aktivity tamtéž. Platformu podnikatelů pro zahraniční spolupráci založily: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské technologi a Asociace podniků českého železničního průmyslu - ACRI
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolíme vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

CEBRE bylo vytvořeno Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii. CEBRE nabízí řadu individuálních služeb souvisejících s EU pro firmy a asociace. Jejich přehled najdete zde.

Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy, a to vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. Příslušným ministrem je ministr, do jehož resortu spadá projednávaná agenda. Zároveň může tedy zasedat několik složení Rad současně. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. V předsednictví Rady se členské země střídají po šesti měsících.

Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představuje největší a nejsilnější podnikatelskou lobby vůči OECD. Sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa.

BIAC zajišťuje bezprostřední kontakt podnikatelské komunity s OECD. Svým členům dává možnost, účastnit se setkání a globálních fór OECD, konzultací s vedením OECD, vládními delegáty, výbory a pracovními skupinami.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je členem BIAC od roku 1996. Členství mu dává možnost, být u vývoje důležitých politik – hospodářské a fiskální či zaměstnanosti a vzdělávání v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní světové trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Umožňuje jeho členům zapojit své experty do řešení konkrétních problematik otevřených v rámci OECD. Ve specifických oblastech jako jsou věda, výzkum, technologie a energetika má SP ČR své zástupce na pozicích místopředsedů příslušných výborů BIAC.

www.biac.org

BusinessEurope sdružuje 40 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 34 zemí Evropy. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím (zastupuje 20 milionů podniků v Evropě) a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Pro SP ČR je nejpřímější a nejefektivnější cestou jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku. SP ČR je členem od roku 1993 a BusinessEurope je pro něj určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů českého a evropského průmyslu.