Seminář o dodávkách do tendrů OSN

Každoroční seminář se letos uskuteční ve dnech 27. - 28. dubna v New Yorku.

Letos bude účast českých firem podpořena z projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).