Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde.

 

Podpora vývoje a aplikací 5G pro průmysl i zemědělství

Technologická agentura ČR v sedmé veřejné soutěži pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND podporuje projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších.

Vyhlášena výzva Úspory vody v průmyslu v rámci Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zveřejnilo 5. května výzvu Úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy, kde se Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podílel na nastavení výzvy. Výzva je určená pro všechny velikosti podniků. Vyhlášena byla i výzva Modernizace distribuce tepla.

Stanovisko ke Stavu implementace Národního plánu obnovy

SP ČR žádá, aby vláda nastavila takové podmínky implementace Národního plánu obnovy, které povedou ke splnění všech deklarovaných milníků, aby ČR využila celou alokaci na podporu transformace hospodářství, zlepšení kvality života v ČR a zefektivnění chodu státu. Zároveň žádáme řešení a co nejrychlejší vypsání výzev z programů podpory rozvoje vysokorychlostního pokrytí a programu TREND, který má velký potenciál přispět k posunu hospodářství k vyšší přidané hodnotě.

Stanovisko k Programovému dokumentu OP Spravedlivá transformace

Žádáme vysvětlit, jak bude rozhodováno o financování jednotlivých strategických projektů při omezené alokaci OPST a jak do tohoto rozhodování vstupuje rozdílná priorita projektů. Žádáme také doplnit některé investiční záměry a opravit chybně uvedené údaje o výši investic.

Nové číslo zpravodaje OPIK se zaměřuje na vyhodnocení OP PIK

V novém 20. čísle časopisu OPIK představuje MPO vyhodnocení jednotlivých prioritních os OP PIK a vybrané zajímavé projekty. Vyhodnocen je rovněž program podpory Expanze, který poskytuje žadatelům z řad MSP různé formy finančních nástrojů.