Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde.

 

Stanovisko k nové aktualizaci NAP Čistá mobilita (2024)

SP ČR podporuje novou aktualizaci NAP CM. Zároveň navrhuje doplnění možnosti podpory kombinované dopravy a železniční nákladní dopravy a zohlednění paliv potřebných pro plnění REDIII. SP ČR také navrhuje posílit důraz na technické vzdělávání a chemii.

Stanovisko k Aktualizaci Národního plánu obnovy (květen 2023)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje naplnění záměrů a investic v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (komponenta 5.2), energetice, čisté mobility, energetické bezpečnosti a dalších oblastí. Zároveň však rozporujeme doplnění neprojednaných a finančně náročných opatření v rámci ekosystému VaVaI (komponenta 5.3). Dále navrhujeme dílčí úpravy v oblasti energetiky, vzdělávání či čisté mobility.