Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k aktu o digitálních trzích (DMA)

Evropská komise přichází s návrhem nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v rámci digitální ekonomiky (akt o digitálních trzích, DMA). Deklarovaným cílem toho nařízení je regulace digitálního evropského odvětví, zejména pak malého počtu velkých online platforem, tzv. gatekeeperů. 

Stanovisko k vyhlášce o vstupních kritériích pro poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy

Stanovisko SPČR k materiálu „Návrh vyhlášky o požadavcích na základní úroveň důvěrnosti, integrity a dostupnosti pro posuzování poskytovatele cloud computingu a služeb cloud computingu využívaných orgány veřejné správy a na strukturu a náležitosti podkladů k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací (vyhláška o vstupních kritériích)“

Český blockchain od Elektrotechnické asociace proniká do Asie

Společnost Advantech Co., která patří do první desítky technologických firem na Tchajwanu, začala na své cloudové platformě nabízet také první český průmyslový blockchain od Elektrotechnické asociace ElA Blockchain. Asijské firmy tím získaly přístup k využívání služby pro ověřování digitálních souborů Blockchain Notarius.

ČEPS ověřuje využití umělé inteligence

V nedávné době dokončená studie proveditelnosti definuje a rozpracovává tři případy vhodného užití umelé inteligence pro ČEPS: predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů.