Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu zákona o právu na digitální služby

Vítáme návrh nové právní úpravy zavádějící elektronický stejnopis občanského průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz a bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem.