Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Novelizace vyhlášky je nezbytná zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavádí předmětná transpoziční novela na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Svaz průmyslu a dopravy uplatnil k této vyhlášce své připomínky. Ty se týkají zejména definování náležitosti daňového dokladu či termínů zániku závazku.

Svaz se podílel na založení neformální koalice asociací ze zemí D9+

Funkční mezinárodní spolupráce je pro Svaz klíčová. Prvním příkladem této úspěšné spolupráce je neformální koalice asociací ze zemí D9+, kterou se nám podařilo založit společně s irskou asociací IBEC a v podstatě zrcadlí činnost stejné skupiny zemí na vládní úrovni.

Projev o stavu Unie výzvy pro digitální ekonomiku

Ve středu 15. září 2021 vystoupila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s každoročním projevem o stavu Evropské unie, který se věnoval řadě témat – od pandemie COVID-19 přes klima a energetiku až po digitální ekonomiku a mezinárodní vztahy. Neopomněla zmínit ani důležitost investic do 5G sítí a digitálních dovedností. Níže popisujeme 3 oblasti, které jsou z pohledu dopadů na oblast digitální ekonomiky nejzásadnější.

Stanovisko k Podpoře start-upů a spin-offů v souvislosti s Národním plánem obnovy

SP ČR navrhuje dopracování materiálu např. o analýzu současného stavu inovačních ekosystémů, větší zapojení organizací, které se podpoře podnikavosti a studentských startupů dlouhodobě věnují, nebo zdůrazňuje potřebu řešení nedostatečného dealflow (skutečnost, že v ČR vzniká málo technologických startupů připravených na investici).

17. OPIK o programech Aplikace a Inovace

V OPIKu se dozívte o blížícím se konci operačního programu, o posledních výzvách programů Aplikace a Inovace a o dalších zajímavostech z oblasti evropských fondů.

Společné stanovisko k návrhu trestního zákoníku a zákona o některých přestupcích

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj, Spotřebitelským fórem a Unií vydavatelů dnes rozeslal na předsedy poslaneckých klubů a také na členy Ústavně právního výboru společné stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb - sněmovní tisk č. 384.