Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

OP TAK - přehled priorit dotací pro podnikatele

 
Nejdůležitějším dotačním programem pro podnikatele bude v letech 2021 až 2027 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Novou prioritou bude nakládání s vodami, posílí i význam digitalizace podniků.

Stanovisko k návrhu zákona o elektronických komunikacích

Z dlouhodobého hlediska se jedná se o nejrozsáhlejší a nejdůležitější změnu zákona o elektronických komunikacích. Od posledního přezkumu regulačního rámce pro elektronické komunikace v roce 2009 došlo v rámci tohoto odvětví ke značnému vývoji.

Stanovisko k návrhu zákona o audiovizuálních službách

Svaz uplatnil připomínky k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů. Cílem návrhu je implementace právní úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, do českého právního řádu. 

Spektrum 1Q/2020

O vzdělávání v budoucnosti či novinkách pro firmy v roce 2020 čtěte v novém Spektru.

Svaz vítá plánované přepracování návrhu nařízení ePrivacy

Na jednání Rady ministrů pro telekomunikace dne 3. prosince proběhla diskuze k návrhu nařízení ePrivacy, u kterého bylo členskými státy na jednání COREPERu ze dne 22. listopadu zamítnuto schválení obecného přístupu a postoupení do další fáze projednávání.

Svaz upozorňuje Evropskou komisi na nedostatečnou kvalitu návrhu nařízení ePrivacy

Společný dopis adresovaný komisařce Jourové a komisaři Šefčovičovi vyjadřující stanovisko SP ČR, slovenské RÚZ, polské ZIPSEE, rakouské IV a dánských asociací DI a DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl odeslán dne 30. října 2019. Jedná se o iniciativu navazující na předchozí společný dopis, který jsme zaslali zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost.

Stanovisko Svazu k materiálu: Implementace a rozvoj sítí 5G v Česku

Celý dokument se zabývá sítěmi 5G z pohledu mobilních operátorů a v některých pasážích jinou než mobilní (rádiovou) 5G síť ani nepředpokládá. Jsme přesvědčeni, že pro plné využití potenciálu 5G sítí je tedy třeba podpořit i rozvoj fixních částí 5G sítí. Materiál jako takový by měl být přesnější a měl by odpovídat technologickým možnostem, které jsou v dnešní době k dispozici.

Spektrum 4Q/2019

O unikátním průzkumu SP ČR mezi firmami nebo rozhovor o vzdělávání ve Finsku čtěte v novém Spektru.

Svaz opakovaně varuje před hrozícím urychlením projednávání ePrivacy

Společný dopis vyjadřující stanovisko SP ČR, SPIR, slovenské RÚZ, polských asociací ZPP a ZIPSEE a dánské DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl dne 8. října 2019 zaslán zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost. Naše stanovisko podporuje také rakouský svaz IV.