Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Podpora vývoje a aplikací 5G pro průmysl i zemědělství

Technologická agentura ČR v sedmé veřejné soutěži pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND podporuje projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších.

Stanovisko k návrhu nařízení Data Act

SP ČR návrh Data Act obecně vítá, je však potřeba nastavit systém, který bude funkční. Napříč celým návrhem se vyskytuje řada nejasností, které bude potřeba v průběhu projednávání vyřešit.

Pozice Svazu průmyslu k Aktu o čipech

Svaz průmyslu vítá návrh Aktu o čipech EU, který má podpořit pokročilý výzkum a vývoj v oblasti polovodičů, obnovit rovnováhu výrobních kapacit, pomoci překonat krátkodobé problémy v dodavatelském řetězci polovodičů a zvýšit dlouhodobou bezpečnost a odolnost.