Autonomní celní suspenze s platností od ledna 2022

V rámci pravidelných informací k systému autonomních celních suspenzí a kvót (pozastavení dovozních cel) uveřejňujeme seznam nových žádostí a žádostí o změnu již platných celních suspenzí. Platnost těchto opatření bude v případě jejich schválení od ledna 2022.

8. Sympózium Emobility ve Slovinsku - průzkum zájmu

Velvyslanectví ČR ve Slovinsku připravuje projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) umožňující zvýhodněnou účast na 8. Sympóziu Emobility v slovinském městě Kranj. V tuto chvíli zjišťuje zájem o tuto akci mezi českými firmami, což je rozhodující pro uskutečnění tohoto projektu.

Stanovisko ke Strategii rozvoje kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025

Kulturní a kreativní sektor se proměnil z oblasti považované za neziskovou a závislou na dotacích na motor ekonomického růstu vyspělých států, který inspiruje další ekonomické sektory a přináší velkou přidanou hodnotu. Svaz průmyslu považuje kulturní a kreativní odvětví za jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících sektorů ekonomiky na světě. Bohužel v jeho podpoře ČR zaostává.