Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Připomínky Svazu k registrační vyhlášce

Svaz nesouhlasí s novým datem termínu pro možnost výrobce provést změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zeleného bonusu na výkupní cenu a u výkupní ceny na zelený bonus.