Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

ČEZ se chystá na hackery. Do zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti vynakládá desítky miliónů ročně

ČEZ loni zachytil 6,5krát více podezřelých aktivit na sítích než před třemi lety. Nově spuštěné bezpečnostní dohledové centrum – iSOC (Integrated Security Operations Center) dohlíží na ochranu Skupiny ČEZ v oblastech fyzické, informační a kybernetické bezpečnosti. Ochrana kritické informační infrastruktury v České republice patří k prioritám nově vznikajícího Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie dle směrnice EED

Svaz ve stanovisku upozorňuje, že chybějí připravovaná opatření, která přímo nebo nepřímo povedou k úsporám energie, např. osvobození trakce od platby POZE, kompenzace nepřímých nákladů, komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava v Národním plánu obnovy, elektrizace tratí v OP Doprava. Snížit deficit nemohou zajistit pouze dobrovolné dohody, jejichž podpora ze strany státu je stále omezená.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o kontrole systému vytápění

Svaz je názoru, že návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění obsahuje značné množství nelegislativního a v praxi obtížně uchopitelného textu a doporučujeme text přepracovat. Některé paragrafy a části paragrafů návrhu požaduje Svaz zcela vypustit, neboť ukládají povinnosti nad rámec zmocnění zákona.

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Návrh vyhlášky reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona. Vyhláška také obsahuje ustanovení k problematice připojování výroben biometanu k existující plynárenské infrastruktuře