Priority a požadavky SP ČR v oblasti daní a pojistného nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu vyhlášky ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

SP ČR žádá přehodnotit povinnost barvení těžkých olejů typu Honilo 981, 980 či Divinol CAF, jelikož v důsledku barvení olejů dochází ke zhoršení kvalitativních vlastností automobilových komponentů vyrobených pomocí těchto olejů, a to včetně vizuálního zbarvení. Předmětná povinnost není dána evropskými předpisy, a tak v porovnání s výrobky z ostatních členských států EU dochází ke znevýhodnění tuzemské produkce.

Přehled daňových změn pro rok 2023

Níže přinášíme přehled daňových změn týkajících se podnikatelského prostředí. Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se podařilo ve prospěch firem prosadit i řadu pozitivních úprav jako například prodloužení mimořádných zrychlených odpisů, alespoň částečné zmírnění sankcí u kontrolního hlášení či oproti původnímu návrhu vstřícnější nastavení windfall tax pro průmyslové firmy.