Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko k Akčnímu plánu Cirkulární Česko 2040

Svaz upozorňuje, že průmysl je často konečným implementačním subjektem daných opatření a projektů a měl by mít možnost dávat podněty a přispívat do diskuze ohledně změn ve strategii či Akčnímu plánu.