Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Papírna Mondi bude vyrábět nákupní tašky z odpadního papíru řetězce Tesco

Mondi bude odebírat odpadní papír a lepenku ze skladů maloobchodního řetězce Tesco a vyrábět z něj recyklovaný papír pro nákupní tašky tohoto řetězce. Cílem Tesco je v nejvyšší možné míře eliminovat, omezit, znovu využít, případně recyklovat vlastní odpad a postupně dosáhnout nulových čistých emisí.

Stanovisko k novele zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Cílem návrhu zákona je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-plyny odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti.  

Unipetrol se připojil k iniciativě pro prevenci úniku plastů do životního prostředí

Unipetrol důsledně pokračuje v uskutečňování své strategie v oblasti ochrany životního prostředí a realizaci principů cirkulární ekonomiky. Podepsal mezinárodní deklaraci nazvanou Operation Clean Sweep (OCS), na jejímž základě přistoupí skupina Unipetrol od roku 2021 k implementaci zásad programu zaměřeného na prevenci úniku plastů do životního prostředí, jehož koordinátorem je evropská asociace PlasticsEurope.

Připomínka Svazu k Ekoauditu

Svaz průmyslu a dopravy ČR nemá žádné připomínky k výčtu nových úkolů ani stávajících úkolů, v jejichž plnění by mělo být pokračováno.