Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k Aktualizaci Národního plánu obnovy (květen 2023)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje naplnění záměrů a investic v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (komponenta 5.2), energetice, čisté mobility, energetické bezpečnosti a dalších oblastí. Zároveň však rozporujeme doplnění neprojednaných a finančně náročných opatření v rámci ekosystému VaVaI (komponenta 5.3). Dále navrhujeme dílčí úpravy v oblasti energetiky, vzdělávání či čisté mobility.

Stanovisko k návrhu vyhlášky ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

SP ČR žádá přehodnotit povinnost barvení těžkých olejů typu Honilo 981, 980 či Divinol CAF, jelikož v důsledku barvení olejů dochází ke zhoršení kvalitativních vlastností automobilových komponentů vyrobených pomocí těchto olejů, a to včetně vizuálního zbarvení. Předmětná povinnost není dána evropskými předpisy, a tak v porovnání s výrobky z ostatních členských států EU dochází ke znevýhodnění tuzemské produkce.

Stanovisko k novele zákona o urychlení výstavby (liniový zákon) (dopravní TEN-T stavby; 2022)

SP ČR žádá o ujištění, že směrnice o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) bude plně transponována včetně např. lhůty 4 let pro udělení povolení, rozšíření dohledu v případě nečinnosti na všechny akty v rámci povolování a doplnění institutu osnovy žádosti o informaci o jednotlivých etapách a lhůtách a údaje o orgánech a zúčastněných stranách.