Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o vnitrozemské plavbě (2021)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu se Svazem dopravy ČR (SD ČR) dlouhodobě upozorňuje na některé problémy vodní dopravy a potřebu jejich řešení. Připomínky SP ČR směřují k cenotvorbě za užívání přístavu, technickým prohlídkám plavidel technickým pravidlům těchto prohlídek apod. 

Stanovisko ke Koncepci Smart Cities

Navrhujeme v rámci Koncepce Smart Cities více podchytit potřebu digitálního vzdělávání pomocí digitálního obsahu, přípravu obcí na přechod k čisté mobilitě, poskytování otevřených dat, carsharingu a další.

Vstup SP ČR do veřejné konzultace k revizi emisních norem CO2 u automobilů

Z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou současně nastavené emisní normy C02 pro automobily a dodávky pro roky 2025 a 2030 dostatečně přísné a jejich další zpřísňování by bylo kontraproduktivní. Měl by být také zachován kreditní systém a pobídky, které motivují výrobce vyrábět nízkoemisní vozy. Výrobcům také musí být poskytnut dostatek času na přizpůsobení se případným novým cílům.

Stanovisko ke Strategii EK pro chytrou a udržitelnou mobilitu

Podle SP ČR by se Strategie EK měla zabývat přípravou přechodu na udržitelnou a chytrou mobilitu v dopravě a průmyslu, včetně finančních, socioekonomických a technologických limitů. Je velmi důležité, aby s dopravou spojený evropský průmysl včetně českého, který má silný exportní charakter, včas a kreativně vstupoval do těchto inovací a nezaostával za rozvojem nových technologií v Asii a Americe. 

Strojaři z ČVUT navrhli účinnější pohon pro elektrické autobusy

Strojaři z Fakulty strojní ČVUT pomohli prodloužit dojezd elektrických autobusů. Ve spolupráci s výrobcem autobusů SOR Libchavy a firmou Rail Electronics navrhli kombinaci pohonného elektromotoru a převodovky, která dokáže šetřit elektrickou energii uloženou v bateriích.