Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k nové aktualizaci NAP Čistá mobilita (2024)

SP ČR podporuje novou aktualizaci NAP CM. Zároveň navrhuje doplnění možnosti podpory kombinované dopravy a železniční nákladní dopravy a zohlednění paliv potřebných pro plnění REDIII. SP ČR také navrhuje posílit důraz na technické vzdělávání a chemii.

Stanovisko k Plánu autonomní mobility do roku 2025

SP ČR podporuje vytvoření Pánu autonomní mobility. Zároveň navrhuje úpravu terminologie, aktualizaci popisu postupu analýz a předložení návrhu legislativních změn vládě do poloviny roku 2024.

Stanovisko ke Koncepci nákladní dopravy 2024-2035

SP ČR navrhuje opatření na podporu jednotlivých dopravních módů, jakož i kombinované dopravy. Nutné je jasně podpořit pořizování nízkoemisních vozidel i výstavbu a modernizaci železniční infrastruktury.

Stanovisko k návrhu revidované směrnice o kombinované dopravě

SP ČR v rámci pozice k revizi směrnice o kombinované dopravě upozorňuje, že 40% cíl snížení negativních externalit není ideální způsob definice kombinované dopravy. Obáváme se, že 40% cíl může být v budoucnu příliš přísný a že vykazování může být příliš administrativně náročné.