Stanovisko k novele zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech (2023)

SP ČR navrhuje s cílem obnovení fungování činnosti znalců a posílení jejich kapacit rozšířit znalecké ústavy o subjekty posuzování shody na základě rozhodnutí státního orgánu a zároveň žádá, aby v rámci občanského soudního řádu byla zvolena varianta III, která zabezpečí kvalitu znaleckých posudků při současném zachování svobody v jejich vypracování.