Národní soustava povolání

Zakázka na vytvoření systému monitorování požadavků na výkon jednotlivých povolání na trhu práce tak, aby následně mohly být promítnuty do všech úrovní vzdělávání.