Projekt pracovní migrace z Indonésie byl schválen na zasedání vlády dne 19. 6. 2024. Tento umožní zaměstnavatelům z oblasti výroby a průmyslu získat kvalifikované zaměstnance z řad Indonéských studentů/absolventů polytechnických škol a tím pomůže částečně uspokojit poptávku trhu práce po kvalifikované pracovní síle.

Realizace projektu bude probíhat v předem dohodnuté spolupráci mezi garantem (SP ČR) a vybranými indonéskými polytechnickými školami, s podporou indonéského ministerstva školství a indonéské hospodářské komory. Roční kvóta projektu je 1000 indonéských uchazečů o kvalifikovanou práci. Pobyt a pracovní činnost v ČR budou občanům Indonéské republiky zařazeným do projektu umožněny na základě udělení zaměstnanecké karty.

Celý Projekt bude realizován ve 2 etapách ročně (březen–květen, září–listopad). V tomto období bude možné podat hromadnou žádost (min. 100 vybraných uchazečů) o zaměstnaneckou kartu na Zastupitelském úřadě v Jakartě.