Lobbing

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se jako lobbistická organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů v ČR zabývá aktivním lobbingem v Parlamentu ČR, orgánech státní správy i samosprávy. Organizuje informační kampaně na témata, která jsou důležitá pro rozvoj a konkurenceschopnost ekonomiky. Nezastupitelnou roli při lobbingu na národní úrovni má SP ČR zejména jakožto zástupce podnikatelské sféry v Radě hospodářské a sociální dohody tripartitě), v níž je důstojným partnerem reprezentantům vlády a odborů.

Na evropské a mezinárodní úrovni SP ČR hájí zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v příslušných institucích. Je členem Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE (od roku 1993) Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (od roku 1996), Evropského hospodářského a sociálního výboru  (EHSV), jenž je poradním orgánem Evropské komise (EK). 

Na bilaterální úrovni SP ČR navazuje spolupráci s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a dalšími zahraničními hospodářskými institucemi na základě více než 90 dohod o spolupráci. Zájmy českých zaměstnavatelů v zahraničí SP ČR prosazuje kromě samotného členství v mezinárodních organizacích také činností svých odborníků v jejich různých expertních týmech a dále v poradních výborech a agenturách Evropské komise. S europoslanci a pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU SP ČR spolupracuje prostřednictvím České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

Na národní úrovni

 • aktivní lobbying v Parlamentu ČR, orgánech státní správy i samosprávy
 • informační kampaně vůči externím subjektům
 • organizace akcí na podporu podnikání
 • aktivní účast v Radě hospodářské a sociální dohody a prosazování zájmů  zaměstnavatelů a podnikatelů při tvorbě legislativy
 • PR a aktivní práce s médii

Na evropské a mezinárodní úrovni

Lobby v ČR a mezinárodní spolupráce

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se jako lobbistická organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů v ČR zabývá aktivním lobbingem v Parlamentu ČR, orgánech státní správy i samosprávy. Organizuje informační kampaně na témata, která jsou důležitá pro rozvoj a konkurenceschopnost ekonomiky. Nezastupitelnou roli při lobbingu na národní úrovni má SP ČR zejména jakožto zástupce podnikatelské sféry v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě), v níž je důstojným partnerem reprezentantům vlády a odborů.

Na evropské a mezinárodní úrovni SP ČR hájí zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v příslušných institucích. Je členem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope,  (od roku 1993) Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (od roku 1996) a Evropského hospodářského a sociálního výboru  (EHSV), jenž je poradním orgánem Evropské komise (EK).

Na bilaterální úrovni SP ČR navazuje spolupráci s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a dalšími zahraničními hospodářskými institucemi na základě více než 90 dohod o spolupráci. Zájmy českých zaměstnavatelů v zahraničí SP ČR prosazuje kromě samotného členství v mezinárodních organizacích také činností svých odborníků v jejich různých expertních týmech a dále v poradních výborech a agenturách Evropské komise. S europoslanci a pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU SP ČR spolupracuje prostřednictvím České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

Čestní členové

Mezi čestné členy Svazu průmyslu a dopravy ČR patří následující významné osobnosti:

 • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
 • Doc. Ing. Miroslav Grégr
 • Ing. Zbyněk Frolík
 • Ing. Bořivoj Frýbert
 • Ing. Hynek Hanák
 • Ing. Josef Holub
 • Ing. Petr Karas, CSc.
 • Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
 • Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek
 • Ing. Zdeněk Liška
 • Ing. Jaroslav Míl, MBA
 • Ing. Břetislav Ošťádal
 • Ing. Pavel Prior
 • doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
 • Jan Wiesner
 • Ing. Josef Zbořil

Čestným členem byli také:

 • Tomáš J. Baťa
 • Ing. Miroslav Krejčí
 • Ing. Václav Valeš
 • Ing. Otto Slavík
 • Ing. Dagmar Trkalová, CSc.
 • Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.

Právní náležitosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 225 279 111
Fax: 225 279 100
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.spcr.cz

IČ: 00536211
DIČ: CZ00536211
ID datové schránky: wbtbmxb

Zapsán jako organizace zaměstnavatelů v Rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 3148

SP ČR je registrován v Rejstříku transparentnosti EU. Registrační číslo 785320514128-81.

 

 

 

Poslání svazu a priority SP ČR

Podívejte se na krátké video, kde se Vám Svaz průmyslu a dopravy ČR podrobně představí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice

 • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 •  jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 •  hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Svaz jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů


 • reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti
 • prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody, která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách
 • prostřednictvím médií seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizuje jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství
 • účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni
 • spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy.
 • sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR, zejména kvalitu podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády
 • koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných znalostí pro formulování souhrnných stanovisek
 • při jednání evropských a mezinárodních organizací a institucí hájí a prosazuje zájmy svých členů, prostřednictvím zástupců ve výborech a pracovních skupinách BUSINESSEUROPE, a BIAC, podílí se na formulování pozic podnikatelů a zaměstnavatelů na mezinárodní úrovni
 • při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU)
 • organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích
 • organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost

.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Podívejte se na krátké video, kde se Vám Svaz průmyslu a dopravy ČR podrobně představí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 • je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 • je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů
 • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Svaz jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů

 • reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti
 • připomínkuje v rámci meziresortního připomínkového řízení návrhy právních předpisů dotýkajících se sociálních a hospodářských podmínek 
 • prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartity), která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách
 • prostřednictvím médií seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizuje jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství
 • účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni
 • spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy.
 • sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR, zejména kvalitu podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády
 • koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných znalostí pro formulování souhrnných stanovisek
 • při jednání evropských a mezinárodních organizací a institucí hájí a prosazuje zájmy svých členů, prostřednictvím zástupců ve výborech a pracovních skupinách BusinessEurope, a BIAC, podílí se na formulování pozic podnikatelů a zaměstnavatelů na mezinárodní úrovni
 • při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU)
 • organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích
 • organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost

Jak nás najdete, kontakty

 

sídlo Svazu průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany

tel: +420 225 279 111
fax: +420 225 279 100

50°6'18.535"N, 14°30'11.067"E

odkaz na mapu zde

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.spcr.cz

IČ: 00536211
DIČ: CZ00536211

 

Dostupnost :
tram: č. 8. a 25, zastávka nádraží Libeň
autobusy č. 177,195, 136,183, zastávka nádraží Libeň (ze stanice metra Vysočanská první zastávka)
vlak: žst. Libeňské nádraží

auto: křižovatka Harfa ( ul. Freyova, K Žižkovu a ul. Poděbradská, Českomoravská) s tím, 
že možnost parkování je buď v areálu O2 Arény nebo prodejny LIDL v Českomoravské ul.,
případně v podzemním parkingu obchodní galerie FÉNIX na náměstí OSN (metro Vysočanská),
nebo v přilehlých komunikacích.V mimořádných případech a po předchozí dohodě lze
omezeně využít i parkoviště v objektu Svazu (vjezd z ulice Na Harfě č.p.947).

Hlavní vchod do budovy Svazu je z ulice Freyova, cca 50 m od křižovatky „Harfa“ po levé straně směr náměstí OSN téměř proti benzinové čerpací stanici Shell.

 

svaz_prum

zpět