INTERAKTIVNÍ EXPOZICE U6 – VÝSTAVA TECHNIKY PRO MALÉ I VELKÉ

IMG 9158aJedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje.

Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku doma i ve světě.

Expozice začíná objevem, který odstartoval průmyslovou revoluci, tedy od parního stroje a jeho následného využití v mnoha oborech včetně dopravy. Na něj naváže tkalcovský stav a další vynálezy z oblasti strojírenství, jako jsou na příklad obráběcí stroje. Dále návštěvníci uvidí cestu od výroby železa až k jeho přerodu v ocel a ukázku výroby elektřiny. Sami si budou moci vyrobit elektřinu šlapáním na kole, obrábět kov, otestovat řízení automobilu a letadla na trenažéru, nebo si mohou třeba vlézt do kajuty kosmonauta Gagarina a do útrob legendární ponorky Nautilus. Mnohé exponáty si můžou prakticky vyzkoušet a zjistit, jak fungují.

V sekci „Plující město“ uvidí vodní turbíny a vodní kola, závěr výstavy patří vynálezům z oblasti akustiky a vlnění.

Scénář výstavy vkusně využívá názvy knih Julese Verna, které se zde stávají synonymem pro určitá období vývoje techniky průmyslu. Rozdělují výstavu do logických celků podle známých knih „Cesta do středu země“, „Ocelové město“, Cesta kolem světa za 80 dní“, „Robur dobyvatel“, „Pán světa“ „Ze země na měsíc“, „Plující město“ a „Zmatek nad zmatek“.

Na konci každé etapy si návštěvník výstavy může zcela jednoduše otestovat své získané znalosti v zábavném kvízu.

K tématu:

Průvodcem po tajích vědy a techniky je v U6 spisovatel vědecko-fantastické literatury Jules Verne. Narodil se v roce 1828, kdy byly založeny taky Vítkovické železárny. 

Doplňující informace:

U6 je součástí industriálního areálu v Dolních Vítkovicích. V roce 1828 tady vznikl ojedinělý, jinde v Evropě neexistující komplex těžké průmyslové výroby - od těžby uhlí přes úpravnu a výrobu koksu až po produkci surového železa. V roce 1998 výroba skončila, území osiřelo a o několik let později bylo prohlášeno Národní kulturní památkou a Evropským dědictvím. Loni se Dolní Vítkovice  poprvé po téměř 200 letech otevřely lidem. Vysoká pec se stala naučnou prohlídkovou trasou s adrenalinovým výhledem, plynojem se proměnil v obří architektonicky skvostnou Multifunkční aulu Gong a z VI.energetické ústředny je interaktivní muzeum vědy a techniky U6.

Článek o hlavních exponátech Interaktivní expozice U6 - Pístová plynová dmychadla

Už „nedýchají“, přesto fascinují

Pamětníci vzpomínají, experti obdivují, laici jsou uchváceni. Dvě devítisettunová monstra v podobě původních plynových pístových dmychadel vévodí interaktivní expozici o vědě a technice v U6 v Dolních Vítkovicích.  Všimnete si jich hned po příchodu. Mezi stovkou menších exponátů se vyjímají dvě obří velkodmychadla z let 1938 a 1948, ze kterých dýchá patina doby. Oproti ostatním hravým exponátům jsou tyto stroje nehybné a jako by s vážnou tváří vzbuzují respekt k těžké práci, která v Dolních Vítkovicích dennodenně probíhala přes 160 let. Podle vyprávění pamětníků vydávala dmychadla za časů výroby speciální zvuk, který pak už neodmyslitelně patřil k Vítkovicím. Když stroje začaly „dýchat“, znělo to, jako by z ústředny měla každou chvílí vyjet parní lokomotiva. „Je to jedna z myšlenek celé expozice, že jen když pochopíme minulost, můžeme porozumět i budoucnosti. Proto se tady věnujeme nejrůznějším objevům a vynálezům, které společnosti v minulosti umožnily pokrok,“ vysvětluje Jakub Švrček, ředitel Světa techniky. Animátoři návštěvníkům vysvětlí nejen funkci samotných dmychadel, ale komplexní „cestu větru“ v dolnovítkovickém výrobním areálu. Pomáhá jim u toho nevšední interaktivní animace, kterou si lidé ovládají sami prostřednictvím kovářských měchů. Jakmile jimi zapumpují, video se posune na další kapitolu. „Podobně vlastně i dmychadla pumpovala jako takové obrovské kovářské měchy do vysoké pece až 110 tisíc metrů krychlových vzduchu za hodinu,“ popisuje průvodce Jiří Vavřík a dodává, že na videu mohou návštěvníci prozkoumat jednotlivé procesy, které musel absolvovat čerstvý vzduch, než byl ohřátý na 1400 stupňů fouknut do vysoké pece, i proces následný, kdy byl jako kychtový plyn z pece jímán a přes dva čističe putoval zpět jako palivo do plynových motorů dmychadel. Celý tento uzavřený ekonomicky i ekologicky efektivní technologický okruh tak vlastně fungoval jako jakési perpetuum mobile. Návštěvníci se v U6 mohou seznámit i se základy dmychadel, kolem kterých procházejí ve spodní části expozice, a do budoucna by se měli navíc podívat i do útrob těchto obřích historických strojů. 

Šárka Želinská

foto od autora Borise Rennera

Nabídka obličejových masek od Gumáren Zubří

Celoobličejová ochranná maska CM-6 v kombinaci s vhodným protičásticovým filtrem zajišťuje maximální ochranu očí, obličeje a dýchacích orgánů uživatele proti účinkům bakterií a virů.

Noví členové SP ČR květen - září

Představenstvo SP ČR na svém jednání 7. září souhlasilo s přijetím 5 individuálních členů:
·         Accolade, s.r.o.
·         AK JUDr. Christian Choděra
·         CertiCon a.s.
·         SEADD s.r.o.
·         Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

13. července byla přijata za individuálního člena
·          ALMA Consulting Group Česká republika, s.r.o.

31. května byla za individuálního člena  přijata
·         ABRA Software a.s.

Podkategorie

Představujeme nové členské firmy a odvětvové svazy, informujeme o aktualitách v členské základně SP ČR. 
zpět