Hodnocení dopadů RIA

SP ČR se vyjádřil k návrhu zavedení pečovatelského volna a dlouhodobého ošetřovného.