Posouzení zdravotní způsobilosti po skončení nouzového stavu

Nahrazení tzv. vstupní lékařské prohlídky čestným prohlášením po skončení nouzového stavu se ruší. Zároveň platí mimořádné opatření, na základě kterého se platnost čestných prohlášení u některých zaměstnanců prodlužuje i na omezenou dobu po skončení nouzového stavu.

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v době pandemie

Doporučujeme zaměstnavatelům, aby zejména u vstupních prohlídek pro zaměstnance, kteří budou vykonávat práce v určité kategorii rizika, začali kontaktovat své poskytovatele PLS a žádali elektronickou formou o provedení vstupní pracovnělékařské prohlídky i s vědomím, že v současné době nemusí být poskytnuty v co nejkratší době a v plném rozsahu.