Rozvolňuje se používání ochrany dýchacích cest v zaměstnání

S účinností ode dne 22. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření umožňuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to pro vybrané kategorie zaměstnanců.

Posouzení zdravotní způsobilosti po skončení nouzového stavu

Nahrazení tzv. vstupní lékařské prohlídky čestným prohlášením po skončení nouzového stavu se ruší. Zároveň platí mimořádné opatření, na základě kterého se platnost čestných prohlášení u některých zaměstnanců prodlužuje i na omezenou dobu po skončení nouzového stavu.