Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde.