100 YEARS - 100 let SPČRV roce 2018 oslavil Svaz průmyslu a dopravy ČR 100 let od založení prvního českého svazu průmyslníků. Svaz průmyslu a dopravy ČR, největší zástupce zaměstnavatelů v České republice, je posledním v řadě svazů, které na něj navazovaly.

Český svaz průmyslníků byl založen ještě před vznikem samostatné Československé republiky, a to v červnu 1918. V jeho činnosti pokračovaly další průmyslové svazy, mezi nimi například Ústřední svaz československých průmyslníků nebo Ústřední svaz československého průmyslu, od roku 1990 pak dnešní Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Jubileum jsme slavili celý rok. Do oslav stoletého výročí jsme zapojili i naše členy a společně tuto příležitost využili k popularizaci průmyslu. Ukázali jsme, jak je průmysl krásný a přínosný, kolik skvělých lidí a podniků u nás máme a že máme být na co hrdí!

Konference Budoucnost průmyslu

Průmysl má cca pět let, aby využil prostor pro zásadní inovace. Stát musí přispět změnou vzdělávacího systému a smysluplnou podporou dlouhodobého výzkumu.