Národní soustava povolání

Zakázka na vytvoření systému monitorování požadavků na výkon jednotlivých povolání na trhu práce tak, aby následně mohly být promítnuty do všech úrovní vzdělávání.

Závěry z konference Flexibilní formy práce aneb jak to vidí zaměstnavatelé

Devět evropských zaměstnavatelských svazů – z České republiky (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Rakouska, Belgie, Bulharska, Estonska, Lotyšska, Polska, Slovenska, Slovinska – vyzývá své vlády, aby zajistily, že legislativa bude podporou pro zaměstnavatele v tom, aby mohli zvážit vhodné formy flexibilního zaměstnávání.

zpět