ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015