Stanovisko k materiálu Plynovod STORK II

Stanovisko SP ČR k materiálu „Plynovod STORK II jako významná součást Severojižního plynárenského propojení zvyšujícího energetickou bezpečnost České republiky v oblasti dodávek zemního plynu“.

Stanovisko k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

STANOVISKO K NÁVRHU PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR NA OBDOBÍ 2014 - 2024 K materiálu Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 – 2024 (verze pro VPŘ k 30.4.2014, dále jen POH uplatňuje SP ČR následující připomínky:.

Stanovisko k návrhu poslanců - návrh zákona o dani z příjmu

Stanovisko k návrhu poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      .