Stanovisko návrhu zákona o obalech

Stanovisko k návrhu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů  .

Stanovisko k návrhu zákona o podpoře MSP

Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.