Stanovisko k novele zákona o Národní rozvojové bance

Svaz považuje legislativní úpravu NRB za důležitý krok, který by měl zvýšit efektivitu banky, ale také v konečném důsledku zlepšit podporu českých exportérů včetně zapojení soukromého sektoru do projektů zahraniční rozvojové spolupráce.