Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko Svazu ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy

Svaz průmyslu a dopravy přijal komplexní pozici ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy, které byly k připomínkám uvolněny současně. Jedná se o novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a tzv. energetického zákona č. 458/2000 Sb. Svaz uplatnil více než 170 připomínek a vstoupil do jednání s MPO nad jejich vypořádáním.

Svaz trvá na využití podpůrných mechanismů směrnice o EU ETS

Směrnice o EU ETS nabízí podpůrné mechanismy, které řada států v Evropě využívá. Nejen z důvodu udržení konkurenceschopnosti ČR bychom možnosti Směrnice měli využít. Za zásadní považujeme například zavedení systému kompenzací nepřímých nákladů, který má velkým průmyslovým odběratelům energií, kteří pocházejí z odvětví ohrožených únikem uhlíku, kompenzovat růst ceny energií vlivem nárůstu ceny povolenky.