Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Stanovisko SP ČR k novele zákona o oceňování majetku

SP ČR předkládá zásadní připomínky k novele zákona o oceňování majetku. Zejména požadujeme, aby se oceňování věcných břemen pro stavby technické infrastruktury ve veřejném zájmu, které kvůli jejich povaze nelze ocenit ani obvyklou cenou ani tržní hodnotou, řídilo samostatnou vyhláškou.

Evropská legislativa ztíží existenci spalovacích motorů

V  institucích EU aktuálně vrcholí schvalování návrhu nařízení, jež stanoví závazné cíle pro emise CO2 pro evropské výrobce osobních a užitkových automobilů po roce 2020. Splnění těchto cílů bude pro automobilky velmi nákladné, ovšem jejich nesplnění by mohlo mít pro automobilky ještě tíživější důsledky.

Odmítáme poslanecký návrh změny zákona o ochraně ovzduší

Poslanci přicházejí s návrhem na zrušení zákonné povinnosti umožnit vstup do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností dle zákona o ochraně ovzduší. Svaz průmyslu tento návrh považuje za nekoncepční a zdůrazňuje, že úsilí o zlepšování kvality ovzduší musejí rovnoměrně vyvíjet všechny hospodářské sektory, vč. domácností. Právě domácnosti jsou dle údajů ČHMÚ hlavním původcem prachových částic v českém ovzduší. Kontroly v praxi nejsou zneužívány a často představují jediný účinný způsob, jak v dané obci disciplinovat občany, kteří nedodržují zákon.

Opatření pro snížení emisí CO2 musí být nastavována komplexně

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v minulém týdnu vydal tradičníZprávu o stavu Unie. Velký prostor v ní patřil rovněž environmentálním politikám EU. Svaz průmyslu a dopravy k tomuto připomíná, že nastavení příslušných politik musí podléhat kritickému zhodnocení všech jejich dopadů, a to zejména ve vazbě na další environmentální regulaci a specifické podmínky členských zemí.