Manipulační vozíky a legislativa

Kvalifikace obsluhy manipulačních vozíků, jejich provoz na pozemních komunikacích, ověřování zdravotní způsobilosti a pracovní doba v dopravě.

Novinky v oblasti insolvencí

Novinky se týkají např. odkladu povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh či opatření týkající se zrušení schváleného oddlužení.

Stanovisko k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI). Zejména oceňuje zavedení podpory inovací, zahrnutí i jiných než dotačních nástrojů podpory VaVaI, zjednodušení systému podpory včetně jeho větší flexibility a zakotvení role Reprezentace podnikového výzkumu.