Minimální příjem jako účinná podpora proti chudobě

Evropská komise zveřejnila návrh Doporučení o přiměřeném minimálním příjmu na podporu aktivního začleňování, ve kterém vyzývá členské státy, aby modernizovaly své systémy minimálního příjmu jako součást trvalého závazku snížit chudobu a sociální vyloučení v Evropě.