Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v době pandemie

Doporučujeme zaměstnavatelům, aby zejména u vstupních prohlídek pro zaměstnance, kteří budou vykonávat práce v určité kategorii rizika, začali kontaktovat své poskytovatele PLS a žádali elektronickou formou o provedení vstupní pracovnělékařské prohlídky i s vědomím, že v současné době nemusí být poskytnuty v co nejkratší době a v plném rozsahu.