Education at a Glance 2014

Všechny věkové skupiny je potřeba vybavit znalostmi a dovednostmi, které vyžaduje trh práce. Investice do vzdělávání mají význam pro budoucí růst.

zpět