SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Konvergenční program

Stanovisko ke Konvergenčnímu programu České republiky (aktualizace duben 2012)  .

Potenciál snižování emisí

Stanovisko k dokumentu Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice do roku 2012.

Stanovisko k novelizaci zákona o DPH

Stanovisko k Návrhu zákona o změně zákona č.253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů    .

Návrh zákona o integrované prevenci

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci: "Novela zákona v této podobě nepřispěje k zefektivnění integrace eviromentálních požadavků na průmysl".