Informace k vycestování cizinců z ČR k 16. červenci 2020

Upozorňujeme, že ke dni 16. července 2020 jsou povinni vycestovat z území ČR cizinci (občané ze třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a nebyla prodloužena.