Dopady COVID-19 na zaměstnávání cizinců v ČR - webinář

Dne 8. října 2020 od 9:00 do 12:00 hod. prostřednictvím online platformy Microsoft Teams se uskuteční „webinář“ organizovaný MPO ve spolupráci s resorty vnitra, zahraničních věcí a práce a sociálních věcí  s názvem „Dopady COVID-19 na zaměstnávání cizinců v ČR“.

Cílem webináře je poskytnout potřebné informace o aktuální situaci a nejnovějších změnách v oblasti ekonomické migrace v návaznosti na COVID-19.

Registrace probíhá vyplněním registračního formuláře na webu MPO do 6. října 2020. Přihlášeným účastníkům bude následně zaslán link, jehož prostřednictvím se budou moci v den konání webináře připojit ke schůzce v aplikaci Microsoft Teams.

Více informací naleznete v příloze.

Doporučení firmám ohledně zaměstnávání cizinců

Firmy zaměstnávající cizince by měly dodržovat požadavky stanovené ochranným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Pokud se například vrací do práce cizinec ze země s vyšším rizikem výskytu COVID-19, musí předložit negativní test na koronavirus.

Informace k vycestování cizinců z ČR k 16. červenci 2020

Upozorňujeme, že ke dni 16. července 2020 jsou povinni vycestovat z území ČR cizinci (občané ze třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a nebyla prodloužena.