Analýza kolektivního vyjednávání

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ provedl SP ČR analýzu kolektivního vyjednávání. Cílem této analýzy bylo získat komplexní informace o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování.

Nové možnosti zefektivnění spolupráce VSZ a MSP

SP ČR partnerem projektu, který umožní získat zástupcům malých a středních podniků nové zkušenosti v oblasti kooperace zaměstnavatelů a veřejných služeb zaměstnanosti během zahraničních stáží.

RAP Mainstreaming

Šírení výstupů projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce prostřednictvím seminářů ve všech krajích České republiky.

Národní soustava povolání

Zakázka na vytvoření systému monitorování požadavků na výkon jednotlivých povolání na trhu práce tak, aby následně mohly být promítnuty do všech úrovní vzdělávání.