Průmysl v říjnu opět klesal

V říjnu průmysl klesal meziročním tempem 4,9 %. Důvodem poklesu jsou stávající bariéry růstu, které komplikují situaci klíčovým odvětvím.

Průmysl v srpnu přibrzdil

Ukazují data průmyslové produkce ČSÚ. SP ČR předpokládá, že za letošní rok průmysl celkově vzroste.