Sekce mezinárodních vztahů

Sekce mezinárodních vztahů odpovídá za aktivity v oblasti ekonomické diplomacie, obchodní politiky a vybraných témat na úrovni Evropské unie. Zajišťuje podnikatelské mise, organizuje incomingové mise do České republiky, odborné semináře, obchodní setkání se zahraničními partnery, účast firem na zahraničních veletrzích a další aktivity, které představují významnou část podpory exportu. Věnuje se také lobbingu v oblasti ekonomické diplomacie a exportního financování, analytické činnosti nebo koordinaci expertního týmu SP ČR pro EU.

Odborníci z této sekce zpracovávají podklady a stanoviska vztahující se k mezinárodnímu obchodu, společné obchodní politice, vnitřnímu trhu a dalším souvisejícím oblastem. Dále koordinují působení Svazu v mezinárodních a evropských organizacích zaměstnavatelů a podnikatelů. Řídí činnost stálé delegátky SP ČR při BusinessEurope a úzce spolupracují s Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu (CEBRE).

 Evropská unie Evropský parlament  Evropská rada
 Evropská komise Evropský hospodářský
a sociální výbor
 Evropský semestr
 CEBRE  Podnikatelská mise  Podnikatelské fórum
 Podpora exportu  Podpora podnikání  Rozvojová spolupráce
Veletrhy Vnitřní trh Zahraniční obchod
Lukáš Martin, MA

ředitel

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha

Tel.: 225 279 401
Fax: 284 686 464
lmartin@spcr.cz

zástupce ředitele pro EU

Mgr. Pavel Fára
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
Fax: 225 279 100
pfara@spcr.cz

manažerka pro mezinárodní vztahy

Mgr. Sabina Tančevová
manažerka pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 402
stancevova@spcr.cz

asistentka mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 407
edomin@spcr.cz

manažerka pro mezinárodní vztahy

Ing. Irena Havířová Tauerová
manažerka pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 403
ihavirova@spcr.cz

manažer pro mezinárodní vztahy

Mgr. Tomáš Hodač
Manažer pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 406
thodac@spcr.cz

manažerka pro mezinárodní vztahy

Mgr. Olga Rozsívalová

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 407
orozsivalova@spcr.cz

manažerka pro mezinárodní vztahy

Ing. Petra Šeráková Jiránková
manažerka pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 404
pserakova@spcr.cz

zpět