Stanovisko k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí

Stanovisko k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí

 

SP ČR nemá zásadních připomínek k uvedenému materiálu a podporuje omezení duplicitního poskytování údajů povinnými subjekty a sdílení poskytnutých údajů oprávněnými orgány státní správy.

Uvedeným rušeným výkazům taktéž výhrad nemáme.

V Praze dne 15.08.2013