Stanovisko ke Stavu implementace Národního plánu obnovy

SP ČR žádá, aby vláda nastavila takové podmínky implementace Národního plánu obnovy, které povedou ke splnění všech deklarovaných milníků, aby ČR využila celou alokaci na podporu transformace hospodářství, zlepšení kvality života v ČR a zefektivnění chodu státu. Zároveň žádáme řešení a co nejrychlejší vypsání výzev z programů podpory rozvoje vysokorychlostního pokrytí a programu TREND, který má velký potenciál přispět k posunu hospodářství k vyšší přidané hodnotě.

Vláda schválila NPO k předložení EK s alokací cca 200 mld.

Bohužel navýšení nebylo z velké části ve prospěch podnikatelské sféry a jeho podíl se tak snížil, čímž se NPO zase trochu vzdálil hlavní představě SP ČR, aby NPO byl ve větší míře nástrojem ekonomické obnovy. SP ČR se ale v průběhu mnoha jednání podařila řada věcí a požadavků pozitivně posunout a prosadit.

Podpora dle Dočasného rámce může být vyšší a delší

Evropská komise vyhověla požadavku České republiky a několika dalších členských států a 28. ledna 2021 rozhodla o páté změně tzv. Dočasného rámce, na jehož základě jsou schvalována opatření veřejné podpory určená na boj s důsledky koronavirové pandemie.

Covid Portál vládní opatření lidskou řečí

Aktuální opatření a veškeré potřebné informace o Covid-19 a životních situacích včetně programů podpory naleznete přehledně, jednoduše a srozumitelně na informačním webu, který provozuje ministerstvo vnitra.