Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

SP ČR vítá snahu resortního vedení reagovat na dramatické změny v podmínkách hospodaření v lesích v celé Střední Evropě způsobené klimatickými změnami. Bohužel ale v předložené koncepci nevidíme žádná konkrétní opatřením, která by pomohla s řešením nejdůležitějších problémů.