Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o ochraně ovzduší

Svaz průmyslu upozorňuje, že návrh novely zákona o ochraně ovzduší bude znamenat zvýšenou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní dopady.