Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Stanovisko k Akčnímu plánu Cirkulární Česko 2040

Svaz upozorňuje, že průmysl je často konečným implementačním subjektem daných opatření a projektů a měl by mít možnost dávat podněty a přispívat do diskuze ohledně změn ve strategii či Akčnímu plánu.

Stanovisko k tzv. havarijní novele zákona o vodách

Svaz opět upozornil na novou povinnost schvalování provozního řádu vodního díla pro čištění odpadních vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6000 m3/rok, se kterou nesouhlasíme a žádáme o její odstranění.