Barnierův Akt pro jednotný trh II

Dvanáct priorit na podporu růstu, zaměstnanosti a důvěry. Hybnou silou infrastruktura, přeshraniční mobilita podniků i občanů, digitální ekonomika a sociální podnikání.

Agenda Evropské komise pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody

Podíl důchodů v EU na veřejných financích představuje v současnosti v průměru 10 %. V poslední dekádě došlo k výraznému pokroku v oblasti reforem penzijních systémů. Krize však ztížila řešení demografických změn. Další reformy budou nezbytné. Problémem je spíše ekonomická než demografická závislost.