Mezinárodní síť pro učňovskou přípravu

Nová globální platforma byznysu zaměřená na sladění firmami požadovaných a mladými uchazeči o práci nabízených dovedností cestou sdílení úspěšných příkladů z praxe. .