Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o energetické účinnosti

4. listopadu 2015 byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED). Ve světle revize chystané EED, plánované na druhou polovinu letošního roku v kontextu klimaticko-energetických cílů pro rok 2030, se  konzultace zaměřuje především na oblasti systémů povinného zvyšování energetické účinnosti (EEOSs), měření energie, údaje na fakturách za energie, financování energetické účinnosti a další.

 

Reakce SP ČR k nevypsané podpoře pro OZE

SP ČR odpovídal na dotazy časopisu Moravského hospodářství, který se zajímal o problematiku dosud nevypsané podpory na rok 2016 pro obnovitelné a jiné podporované zdroje energie, uvedené do provozu mezi r. 2006 až 2012

Stanovisko ke kompenzační vyhlášce

SP ČR upolatnil zásadní připomínky k návrhu vyhlášky o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě EU.