Stanovisko k tzv. zavedení kvót pro přidělené zaměstnance

SP ČR vyjádřil zásadní nesouhlas s celkovou koncepcí návrhu na zavedení institutu tzv. kvót, a to ukotvením povinnosti uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 10 % ze všech zaměstnanců uživatele.