Spektrum 1Q/2021

Téma: Strojírenství a Průmysl 4.0, Digitalizace, Co čeká firmy v roce 2021

Svaz průmyslu odmítá návrhy na zvýšení minimální mzdy

SP ČR za aktuální situace odmítá jakékoliv navrhované zvýšení minimální mzdy, protože návrh není podložený v podstatě žádným hodnocením dopadů navrhovaných variant na zaměstnavatele a trh práce za současné ekonomické situace. Zejména jde o dopady navýšení nejnižších úrovní zaručených mezd.