Zjednodušené podmínky čerpání POVEZ II

Regionální zastoupení Liberec uspořádalo webinář pro zaměstnavatele ke zjednodušeným podmínkám čerpání zbývajících finančních prostředků na školení zaměstnanců v rámci projektu ÚP ČR „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II"

Práce z domova

Ze zjištění mezi členy Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplývá, že se zajištění BOZP při práci mimo pracoviště zaměstnavatele věnuje jen méně než 50 % zaměstnavatelů. Ke správnému nastavení home office vám pomůžou i naše instruktážní videa.