Priority a požadavky SP ČR v oblasti životního prostředí nalezenete zde.

 

Seminář "Nízkouhlíkové technologie a jejich vliv na energetický mix"

Cílem semináře je představit vybrané iniciativy zaměřené na podporu zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Prezentovat vybrané statistiky a analýzy, které významným způsobem mohou pomoci firmám při hledání odpovědí týkajících se strategií jednotlivých zemí v oblastech energetické bezpečnosti, udržitelnosti a přístupu. Diskutovat trendy zavádění nízkouhlíkových energetických technologií. Téma představí experti OECD a Mezinárodní agentury pro energii.

Aktuální zprávy z EU

Využijte pravidelné informace z CEBRE, najdete zde aktuální zprávy z následujících oblastí:
Legislativa EU - jednotný vnitřní trh, vnější vztahy EU, zahraniční obchod, podpora podnikání, daně, finance, statistiky a studie, zajímavosti a postřehy z EU, veřejné konzultace EU, životní prostředí, energetika doprava, malé a střední podniky, ochrana spotřebitele, průmysl,výzkum a vývoj, ICT.

Stanovisko k Nařízení vlády o minimálním zůstatkovém průtoku

SPČR důrazně odmítá materiál v předloženém znění. Vládou navrhované znění by mělo fatální dopady na běžnou obchodní praxi většiny podniků hospodařících s vodou v tocích. Navíc by byla zásadním způsobem zpochybněna právní jistota odběratelů vody a provozovatelů vodních elektráren.