SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

k Zelené knize EK o modernizaci pracovního práva

Dne 23.11.2006 zveřejnila Evropská komise (dále jen EK) Zelenou knihu o modernizaci pracovního práva, jejímž účelem bylo zahájit veřejnou diskusi o způsobech, jakými může vývoj pracovního práva přispět k vytýčeným cílům revidované Lisabonské strategie. Zelená kniha se také zabývá otázkou, jakou roli by mohlo pracovní právo hrát při prosazování konceptu „flexicurity“ (výraz je kombinací anglických slov flexibility (pružnost) a security (jistota, zabezpečení)) v zájmu vytváření spravedlivějších a adaptabilnějších pracovních trhů.

k návrhu směrnice o službách

Svaz průmyslu a dopravy ČR  vítá výsledek druhého čtení EP o návrhu směrnice o službách založený na křehkém kompromisu červencové Rady EU.