Záměr „férovějších“ korporátních daní a společného konsolidovaného daňového základu

Evropští komisaři diskutovali dne 27.5.2015 nad zdaněním právnických osob. Akční plán pro „férovější korporátní zdanění“ má být připraven v červnu 2015 a představena v něm bude i strategie ke znovuzahájení prací na zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v EU. SP ČR bude nadále požadovat ve svých pozicích například princip dobrovolnosti pro firmy. SPČR podporuje hlavní principy záměru, nicméně vzhledem ke složitosti realizace v praxi nepovažuje za vhodné nutit firmy k přechodu na navrhovaný systém. Další komentáře bude možné učinit až se znalostí konkrétnějších parametrů návrhu.

Záměr „férovějších“ korporátních daní a společného konsolidovaného daňového základu

Evropští komisaři diskutovali dne 27.5.2015 nad zdaněním právnických osob. Akční plán pro „férovější korporátní zdanění“ má být připraven v červnu 2015 a představena v něm bude i strategie ke znovuzahájení prací na zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v EU. SP ČR bude nadále požadovat ve svých pozicích například princip dobrovolnosti pro firmy. SPČR podporuje hlavní principy záměru, nicméně vzhledem ke složitosti realizace v praxi nepovažuje za vhodné nutit firmy k přechodu na navrhovaný systém. Další komentáře bude možné učinit až se znalostí konkrétnějších parametrů návrhu.