Příspěvek SP ČR do veřejné konzultace k politikám v oblasti migrace pracovních sil a tzv. modré kartě EU

Zefektivnit nástroje EU v zájmu atraktivity EU pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, zjednodušit uznávání kvalifikací u modré karty.


Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jakožto největší zaměstnavatelský svaz v České republice uvítal možnost vyjádřit se v rámci veřejné konzultace týkající se politik v oblasti migrace pracovních sil a tzv. modré karty EU.

Aby bylo možné se vypořádat s nedostatkem pracovních sil v konkrétním odvětví/povolání v EU, je nezbytné přijmout migrující pracovníky, včetně podnikatelů, ze zemí mimo EU. EU a členské státy mají k dispozici nástroje, jimiž zjišťují, kterých pracovních sil a dovedností je nedostatek. Další iniciativy na úrovni EU (zejména pokud jde o vysoce kvalifikovaná pracovní místa), jimiž by se tyto nástroje zefektivnily, nejsou potřeba. Na úrovni EU by se mělo udělat více v zájmu větší atraktivity EU pro vysoce kvalifikované pracovníky z řad migrantů. Systém pro řízení pracovní migrace plně neodpovídá stávajícím a dlouhodobým potřebám trhu práce.

Směrnice o modré kartě stanoví řadu podmínek pro přijetí, které musí žadatel splňovat, zpružněno by mělo být uznávání zahraničních kvalifikací a uznávání odborné praxe místo kvalifikací nabytých vzděláváním. Pro atraktivitu modré karty EU by bylo nejdůležitější: zrychlení řízení ohledně vstupu; jasný, efektivní a jednotný systém ve všech členských státech; snadná mobilita v rámci EU s cílem využít pracovní příležitosti v jiných členských státech. Vedle modré karty EU je vhodné i nadále udržet paralelní vnitrostátní programy pro vysoce kvalifikované migrující pracovníky. Systém modrých karet EU by mohl být přitažlivější, pokud by jeho oblast působnosti byla rozšířena na některé dodatečné kategorie kvalifikovaných pracovníků. Stávající postupy pro uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU nejsou odpovídající, měly by být zjednodušeny a zrychleny.

pdfPříspěvek SP ČR do veřejné konzultace399.31 KB

pdfEvropský program pro migraci408.86 KB
pdfZpráva o provádění směrnice modrá karta420.67 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti