Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k ohrožení rozvoje dopravní infrastruktury (problematika platnosti stanovisek EIA)

SP ČR považuje kvalitní dopravní infrastrukturu za základní předpoklad rozvoje domácího hospodářství, a proto velmi negativně vnímá stávající trend stagnace výstavby či modernizace dálnic, železnic a dalších důležitých transportních koridorů na území ČR, které jsou ohroženy zpochybněním možnosti ověřování a využívání stanovisek EIA vydaných dle z. 244/1992 Sb ze strany Evropské komise.

Stanovisko ke stavebnímu zákonu

SP ČR k předloženému návrhu sděluje, že nepředstavuje řešení, které by mohlo prokazatelně přispět ke zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení,rovněž nepřináší optimalizaci samotného posuzování stavebního záměru ze strany stavebních úřadů, dostatečně neminimalizuje procesní kroky, nezpružňuje proces a nesnižuje administraci ve vzájemné komunikaci mezi stavebním úřadem a
investorem ani mezi úřady navzájem.