Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

 

Stanovisko k programovému dokumentu IROP 2021-2027

SP ČR doporučuje v rámci specifického cíle týkajícího se digitalizace doplnit mezi cílové skupiny i výzkumné organizace. V rámci specifického cíle týkajícího se kvality životního prostředí je pak třeba u typu příjemců místo s pojmem veřejné výzkumné instituce pracovat s pojmem výzkumné organizace.

Program DELTA 2: 3. veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. 

Nový OPIK informuje o přípravě nového operačního programu

Šestnácté číslo časopisu přináší informace o výzvě v programu podpory Potenciál. Dále vyhodnocuje vybrané výzvy z prioritní osy 3 a 4. V metodických rubrikách seznamuje čtenáře, jak se připravit na kontrolu velikosti podniku. Především však představuje práce na novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.