Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde

 

Stanovisko ke změně programu EPSILON

Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá vyhodnotit vhodnost podpory pro ERA-NET Cofund zaměřené na biodiverzitu spíše přes program MŽP Prostředí pro život. Dále je třeba uvést, jaké dopady budou mít změny programu na uchazeče z řad firem.