Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde.

 

Stanovisko SP ČR k Aktualizaci NPO včetně půjčky

SP ČR podporuje naplnění záměrů a investic ve vztahu k energetice dle návrhu MPO, podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a navrhuje také další opatření např. v energetice, obnovitelných zdrojích, oběhovém hospodářství, výzkumu a vývoje či čisté mobilitě.

Stanovisko k realokaci z BAR do REPowerEU

SP ČR podporuje převedení prostředků z brexitové rezervy BAR do REPowerEU, kde jsou nyní z pohledu ČR i podnikatelského sektoru výrazně naléhavější potřeby. SP ČR podporuje výrazné posílení investic do energetické infrastruktury, podporu nahrazení fosilních paliv a materiálů v průmyslu a dalších investic do energetické účinnosti, bezpečnosti a nezávislosti apod.

První číslo časopisu „tak“ přináší informace o novém programu MPO - OP TAK

Nový zpravodaj od MPO „tak“ navazující na OPIK informuje o operačních programech tohoto ministerstva. Aktuální číslo přibližuje problematiku výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení povinného zveřejňování účetních závěrek, avíza výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další zajímavé informace o současném programovém období 2021+.

European Business Association of Ukraine (EBA)

V návaznosti na online setkání mezi European Business Association of Ukraine, BusinessEurope a dalšími členskými svazy z BusinessEurope nám dovolte sdílet kontaktní údaje stejně jako prezentace s všeobecnými informacemi a možnostmi potenciální spolupráce mezi jednotlivými subjekty.

Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2022)

SP ČR podporuje omezení pravomoci vlády schvalovat investiční pobídky pouze na strategické investiční akce, což zvýší transparentnost a efektivnost schvalování žádostí. Zároveň však SP ČR navrhuje, aby se tato pravomoc vztahovala pouze na ty strategické investiční akce, které překročení určitý limit na pořízení dlouhodobého majetku.