Zájmy českého byznysu musíme prosazovat i v Evropě

Více než třetina nových českých zákonů a vyhlášek vzniká již na úrovni Evropské unie. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR působí také přímo v Bruselu a jeho zaměstnanci pracují v několika zahraničních organizacích. 

Červnová Evropská Rada hlavně o bezpečnosti a obraně

Ve dnech 22. – 23. 6. 2017 se v Bruselu koná pravidelné zasedání Evropské Rady. Na programu je bezpečnost a obrana, zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost, migrace, Pařížská dohoda, digitální Evropa a vnější vztahy.